آخرین خبرها
همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت بازیافت
6 آبان 1393

 حضور فعال موسسه آموزش عالی بهاران  در همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت بازیافت . جهت آگاهی از شرایط ثبت نام و ارسال مقالات و زمان برگزاری به متن کامل مراجعه نمایید.

پذیرش دانشجو بدون کنکور در رشته های فنی و حرفه ای موسسه آموزش عالی بهاران
5 آبان 1393

موسسه آموزش عالی بهاران بر اساس سوابق تحصیلی (بدون کنکور) در رشته های فنی و حرفه ای  شامل کامپیوتر نرم افزار، کنترل کیفیت مواد غذایی و تکنولوژی گیاهپزشکی- امور زراعی و باغی دانشجو می پذیرد. لذا كليه متقاضيان، می توانند از  روز دوشنبه مورخ 19/08/93 تا روز شنبه مورخ  24/08/93 به سايت سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمایند.

پذیرش دانشجو بدون کنکور در رشته های کارشناسی ناپیوسته موسسه آموزش عالی بهاران
5 آبان 1393

موسسه آموزش عالی بهاران بر اساس سوابق تحصیلی (بدون کنکور) در مقطع کارشناسی ناپیوسته  در رشته های مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست، مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی، علمی و کاربردی بازیافت، کارشناسی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر، مهندسی تولیدات گیاهی، مهندسی علوم و صنایع غذایی و مدیریت تلفیقی آفات دانشجو می پذیرد. لذا كليه متقاضيان، می توانند از  روز شنبه مورخ 17/08/93 تا روز چهار شنبه مورخ  21/08/93 به سايت سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمایند.

پذیرش دانشجو بدون کنکور در رشته های کارشناسی پیوسته موسسه آموزش عالی بهاران
4 آبان 1393

موسسه آموزش عالی بهاران بر اساس سوابق تحصیلی (بدون کنکور) در مقطع کارشناسی پیوسته  در رشته های مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی، مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست، مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی و حسابداری دانشجو می پذیرد. لذا كليه متقاضيان،كه حداكثر تا30/11/93 موفق به اخذ مدرك پيش دانشگاهي مي شوند ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده که از روز شنبه مورخ 10/08/93 تا روز شنبه مورخ  17/08/93 می باشد، دفترچه راهنما را تهیه و پس از مطالعه دقیق آن و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبت‌نام، به سايت سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمایند.

تفاهم نامه
4 آبان 1393

تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی میان موسسه آموزش عالی بهاران و اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان منعقد گردید.

رویدادها
15
مهر
1393
گروه محیط زیست موسسه آموزش عالی بهاران، مجری طرح های زیست محیطی گردید.
16
تیر
1393
دیدار جمعی از اعضاء هیات مؤسس با آیت ا... نورمفیدی
9
شهریور
1392
ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد از نهم شهریور 1392 آغاز خواهد شد.