آخرین خبرها
شرایط گزینش دانشجو در رشته کارشناسی ارشد آسیب شناسی جنگل
24 اردیبهشت 1394

کلیه فارغ التحصیلان دوره کارشناسی جنگلداری و گیاهپزشکی و همچنین فارغ التحصیلان سایر رشته های منابع طبیعی و کشاورزی می توانند داوطلب ورود به این رشته شوند. بدیهی است داوطلبان سایر رشته های منابع طبیعی و کشاورزی پس از ورود به دوره کارشناسی ارشد آسیب شناسی جنگل ملزم به گذراندن دروس کمبود بر اساس آیین نامه کارشناسی  و تشخیص کمیته مربوطه می باشند.

رشته های موسسه آموزش عالی بهاران در مقطع کارشناسی ارشد
24 اردیبهشت 1394

رشته های  موسسه آموزش عالی بهاران در مقطع کارشناسی ارشد با ظرفیت 20 نفر در هر رشته در مهر ماه سال 94 به شرح ذیل می باشد

مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی - گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای

مهندسی کشاورزی- گرایش بیماری شناسی گیاهی

مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست- گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی( پذیرش با عنوان مهندسی محیط زیست- منابع طبیعی  بدون گرایش)

مهندسی تولیدات گیاهی-گرایش تولید محصولات باغبانی

 علوم و صنایع غذایی- گرایش علوم و مواد غذایی( پذیرش با عنوان میکروبیولوژی مواد غذایی)

مهندسی کشاورزی - گرایش حشره شناسی کشاورزی

مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری( پذیرش با عنوان مهندسی منابع طبیعی- آسیب شناسی جنگل)

آخرین مهلت پرداخت شهریه
20 اردیبهشت 1394

به اطلاع می رساند آخرین مهلت پرداخت شهریه تا تاریخ 5/3/94 می باشد. دانشجویان موظفند تا زمان تعیین شده نسبت به پرداخت  الکترونیکی شهریه خود اقدام نمایند

تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی
3 اردیبهشت 1394

تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی بین موسسه آموزش عالی بهاران  و پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران منعقد گردید. جهت مشاهده متن تفاهم نامه به متن کامل مراجعه نمایید.

رشته های جدید موسسه آموزش عالی بهاران در مهر 94
2 اردیبهشت 1394

رشته های جدید موسسه آموزش عالی بهاران در مهر ماه سال 94 به شرح ذیل می باشد

1. کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی

2. کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - آسیب شناسی جنگل

3. کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

4. کارشناسی پیوسته مهندسی تولیدات گیاهی - گیاهان دارویی و معطر

رویدادها
31
فروردین
1394
تفاهم نامه علمی، آموزشی و پژوهشی بین موسسه آموزش عالی بهاران و پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
15
مهر
1393
گروه محیط زیست موسسه آموزش عالی بهاران، مجری طرح های زیست محیطی گردید.
16
تیر
1393
دیدار جمعی از اعضاء هیات مؤسس با آیت ا... نورمفیدی
9
شهریور
1392
ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد از نهم شهریور 1392 آغاز خواهد شد.