آخرین خبرها
قابل توجه دانشجویان گرامی
24 مهر 1397

به منظور تقویت روحیه معنوی دانشجویان در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی و طبق مصوبه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان پرداخت وام کمک هزینه سفر برای پیاده روی اربعین صورت می پذیرد. لذا دانشجویان متقاضی وام جهت ثبت نام به پورتال دانشجویی صندوق رفاه مراجعه نمایند.

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه
24 مهر 1397

جلسه دفاع ازپایان نامه سرکار خانم؛ نورناز نصرتیان کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت باعنوان:­ « بررسی اثر مصرف علف­کش­ها بازاگران و پرسوییت در مراحل مختلف رشد بر روی صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه دو رقم سویا در منطقه گرگان » درتاریخ 26/07/97 ساعت 10:30 در محل موسسه آموزش عالی بهاران برگزار­می­گردد. 

جناب آقای دکتر  ناصر لطیفی - استاد راهنما، جناب آقای مهندسی علیرضا طبسی- استاد مشاور، جناب آقای دکتر عباسعلی نوری نیا-استاد داور، جناب آقای مهندس بیژن آقاپور-نماینده تحصیلات تکمیلی

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه
24 مهر 1397

جلسه دفاع ازپایان نامه سرکار خانم؛ فاطمه نوری کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت باعنوان:­ « بررسی زمان­های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت در شهرستان گرگان » درتاریخ 30/07/97 ساعت 11:30 در محل موسسه آموزش عالی بهاران برگزار­می­گردد

جناب آقای دکتر  ناصر لطیفی - استاد راهنما،جناب آقا ی دکتر سید افشین مساوات- استاد مشاور، حناب آقای مهندسی علیرضا طبسی- استاد مشاور، جناب آقای دکتر عباسعلی نوری نیا-استاد داور، سرکار خانم دکتر الهاماسدپور-نماینده تحصیلات تکمیلی

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه
24 مهر 1397

جلسه دفاع ازپایان نامه سرکار خانم فاطمه بهرامی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت باعنوان:­ « اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد زایشی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا ( رقم کتول) در گرگان ( گلستان)» درتاریخ 28/07/97 ساعت 11:30 در محل موسسه آموزش عالی بهاران برگزار­می­گردد.

جناب آقای دکتر  ناصر لطیفی - استاد راهنما، جناب آقای مهندسی علیرضا طبسی- استاد مشاور، جناب آقای دکتر عباسعلی نوری نیا-استاد داور، جناب آقای مهندس سید سهیل امیری-نماینده تحصیلات تکمیلی

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه
24 مهر 1397

جلسه دفاع ازپایان نامه سرکار خانم؛ شبنم خوشبخت کارشناسی ارشد رشته مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی باعنوان:­ « بررسی اثر نانو امولسیون اسانس و عصاره برخی گیاهان دارویی بر روی قارچ candida albicans»درتاریخ 29/07/97 ساعت 11:30  در محل موسسه آموزش عالی بهاران برگزار­می­گردد.

جناب آقای دکتر کمال قاسمی بزدی- استاد راهنما، سرکار خانم دکتر فاختک طلیعی-  استاد مشاور، جناب آقای مهندس علیرضا طبسی- استاد مشاور، جناب آقای دکتر عباسعلی نوری نیا–  استاد داور، جناب آقای مهندس بیژن آقاپور نماینده تحصیلات تکمیلی

رویدادها
26
آبان
1395
انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی و فناوری مؤسسه آموزش عالی غیردولتی بهاران با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (منطقه گلستان)
21
اردیبهشت
1395
برگزاری چهارمین دوره جشن فارغ التحصیلی دانشجویان موسسه آموزش عالی بهاران در تالار اجتماعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان
12
اردیبهشت
1395
برگزاری مراسم بزرگداشت روز معلم در موسسه آموزش عالی بهاران
8
بهمن
1394
برگزاری کارگاه هم اندیشی دانشگاه کارآفرینی با حضور ریاست، معاونین و کارکنان محترم موسسه در روز پنج شنبه مورخ 08/11/94 در سالن کنفرانس موسسه
15
دی
1394
برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی بصورت ماهیانه بر حسب تقاضا
تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نيمسال اول سال تحصیلی 98-97

انتخاب واحد    1397/06/13لغایت 1397/06/18

حذف و اضافه   1397/07/02لغایت 1397/07/04

شروع کلاس ها  1397/06/24

پایان کلاس ها 1397/10/19

شروع امتحانات  1397/10/22لغایت 1397/11/08

آخرین مهلت حذف تکدرس 1397/10/02