آزمایشگاه ها و تجهیزات آن

موسسه آموزش عالی بهاران مجهز به 3 آزمایشگاه دوره های کاردانی و کارشناسی و همچنین 2 آزمایشگاه دوره های کارشناسی ارشد می باشد. تجهیزات این آزمایشگاه ها بصورت جدول ذیل می باشد:
 

 کوره الکتریکی

راکتور COD

 هیترمگنت

DO متر

 ترازو حساس با دقت 01/0 و 001/0

EC متر رومیزی و دستی

 تجهیزات اسانس گیری

PH متر

 کلکسیون حشرات

اسپکتروفتومتر UV-Visible

شیکر ارلن و لوله آزمایش

آون

 سمپلر در حجم های مختلف

اینکوباتور

 دستگاه آب مقطر گیری

هود لامینار

 دیونایزر آب

هود شیمیایی

 رفراکتومتر رومیزی و دستی

اتوکلاو

 آسیاب برقی

بن ماری

 غذاساز

میکروسکوپ

 چرخ گوشت

استریو میکروسکوپ

 شوف بالن

سانتریفیوژ 4000 دور در دقیقه

 تجهیزات آزمون کلدال

میکروسانتریفیوژ 15000 دور در دقیقه

 تجهیزات آزمون سوکسله

پمپ خلاء ( وکیوم )

سانتریفیوژ ژربر ( شیر )

بستنی ساز کمپرسوردار