کارکنان

حوزه معاونت آموزشي و پژوهشی و دانشجویی

معاون آموزشی و پژوهشی و دانشجویی: سرکار خانم دکتر الهام اسدپور

مدير تحصیلات تکمیلی: سرکار خانم مهندس مریم مقصودلو

مدیر آموزش و کارشناس تحصیلات تکمیلی:سرکار خانم مهندس مریم مقصودلو

مدیر فناوری :جناب آقای مهندس حجت الله تاجیک

مدیر اطلاع رسانی و مرکز اسناد: سرکار خانم زهرا ده باشی

امور فارغ التحصیلان: جناب آقای محمد باقر رمضان پور

 کارشناس امور مالی آموزش : سرکار خانم الهام تازیکه

مرکز کامپيوتر و سايت: سرکار خانم مهندس مریم مقصودلو

کارشناس آزمایشگاه:سرکار خانم مهندس مونا مشکوری

کارشناس صندوق رفاه: جناب آقای مهندس محمد حسین قاسمی

 

معاونت اداری، مالی و پشتيباني و توسعه

معاونت : جناب آقای دکتر عباسعلی نوری نیا

مديریت امور اداري و مالي: جناب آقای سید ابراهیم میری دوزینی

خزانه دار: جناب آقای دکتر کامران رهنما

حسابدار: سرکار خانم رحیمه افشار نیا