اطلاعیه وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویانی که درخواست وام شهریه دارند می رساند، جهت درخواست وام به سامانهwww.bp.swf.ir مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات حداکثر تا بیستم و پنجم اسفند 96 اقدام نمایند.