قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

"به اطلاع کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد می رساند" پایان مهلت انتخاب واحد پایان نامه و تمدید سنوات تحصیلی نیم سال­های پنجم و ششم تا پایان تاریخ حذف و اضافه (طبق تقویم آموزشی موسسه) می باشد. بدیهی است که انجام فرآیند فوق خارج از زمان اعلام شده مشمول جریمه خواهد بود.