اطلاعیه

به اطلاع كليه متقاضيان شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1397 مي‌رساند كه ثبت‌نام براي شركت در آزمون مذكور منحصراً به صورت اينترنتي از روز يكشنبه مورخ 97/02/23 آغاز و روز ‌شنبه مورخ 97/02/29 پايان مي‌پذيرد.همچنین از تعداد 65 رشته امتحاني در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1397، پذيرش 16 رشته امتحاني از طريق آزمون و پذيرش در 49 رشته امتحاني صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) مي‌باشد.

رشته های با آزمون: حسابداری

رشته های بدون آزمون( بر اساس سوابق تحصیلی) :مهندسي منابع طبيعي ـ محيط  زيست، توليدات گياهي ، علوم و صنايع غذايي ، گيا ه پزشكي ،بازيافت،