ستاد شاهد

مدیر ستاد شاهد: سرکار خانم زهرا دهباشی

 

اين ستاد با ارتباط مستمري كه با بنياد شهيد و بنياد جانبازان دارد مشكلات و گرفتاري هاي فرزندان شاهد را با هماهنگي بنياد شهيد رسيدگي و اقدامات لازم بعمل مي آورد.