اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان و اساتید گرامی می رساند، به دلیل جابجایی آموزش به مدت یک هفته  از تاریخ 30 تیر ماه لغایت 5 مرداد ماه  قادر به ارائه خدمات اداری نمی باشد.