قابل توجه دانشجویان گرامی

به منظور تقویت روحیه معنوی دانشجویان در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی و طبق مصوبه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان پرداخت وام کمک هزینه سفر برای پیاده روی اربعین صورت می پذیرد. لذا دانشجویان متقاضی وام جهت ثبت نام به پورتال دانشجویی صندوق رفاه مراجعه نمایند.