اطلاعیه امتحانات

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، آخرین مهلت تهیه کارت ورود به جلسه ممهور به مهر آموزش، از روز شنبه 8 دی تا روز پنجشنبه مورخ 13 دی ماه می باشد.همچنین دانشجویان محترم لازم است در زمان مقرر نسبت به تعیین تکلیف شهریه و رفع نواقص پرونده اقدام نمایند.شایان ذکر است در زمان امتحانات ،آموزش هیچ گونه مسئولیتی را جهت تایید کارت ورود به جلسه عهده دار نمی شود.