تکمیل ظرفیت بدون آزمون( بر اساس سوابق تحصیلی) آزمون سراسری

طبق اطلاعیه منتشر شده از سازمان سنجش کشور، موسسه آموزش عالی بهاران در رشته های ذیل که پذيرش آن صرفاً براساس سوابق تحصيلي در ازمون سراسري می باشد؛ از تاریخ 29 دي لغايت 6 بهمن ماه دانشجو می پذیرد. اطلاعيه مربوط به نحوه پذيرش و شرايط و ضوابط داوطلبان و نحوه درخواست پذيرش از موسسات و مدارك و سوابق موردنياز در اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در تاريخ 25 دي ماه 1397 منتشر مي شود.

رشته های موجود در موسسه در مقطع کارشناسی پیوسته:

علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)، علوم و مهندسي محيط زيست، گياه پزشكي، حسابداری، علوم و مهندسي باغباني،مهندسي توليد و ژنتيك گياهي

رشته های موجود در موسسه در مقطع کاردانی ناپیوسته:

تکنولوژی محیط زیست،تکنولوژی مواد غذایی،تکنولوژی گیاهپزشکی- امور زراعی و باغی