اطلاعیه مقررات امتحانات

«دانشجویان محترم ضمن آرزوی توفیق در ایام امتحانات، به موارد ذیل توجه فرمایید»

  1. حضور در جلسه امتحان بدون کارت ورود به جلسه امکان­پذیر نمی­باشد.
  2. جهت حضور درجلسه امتحان به تاریخ و ساعت امتحان دقت نمایید.
  3. امتحانات راس ساعت 8 و 10 صبح آغاز خواهد شد، از تاخیر در امتحانات جدا خودداری نمایید. اجازه ورود به جلسه امتحان پس از خروج اولین دانشجو از جلسه به هیچ وجه امکان­پذیر نمی­باشد. امتحان مجددا نیز به کلی ممنوع می­باشد.
  4. مدت امتحان در مورد دو یا سه امتحان همزمان، حداکثر دو ساعت می باشد. به جهت اختلال در برگزاری امتحانات تقاضای زمان بیشتر میسر نمی­باشد.
  5. از آوردن هرگونه وسایل اضافی نظیر؛ کتاب، جزوه، تلفن همراه، کیف، برگه اضافی و.. خودداری نموده و قبل از حضور در جلسه به واحد امانات واقع در نمازخانه تحویل نمایید. رویت هر یک از موارد فوق به منزله تخلف بوده و حسب گزارش، اقدام خواهد شد.
  6. صحبت نمودن در جلسه، مشاهده برگه دیگران، تبادل ماشین حساب و برگه، عدم تحویل برگه به مراقبین پس از پایان مدت امتحان یا احراز تخلف، عدم توجه به تذکرات مراقبین و ناظرین محترم و.. مصداق های دیگر تخلفات امتحانی می باشد
  7. در برخورد با مسئولین ستاد امتحانات، ناظرین و مراقبین محترم شئونات دانشجویی را رعایت فرمایید.