اطلاعیه در خصوص امتحانات

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، با توجه به اینکه لازمه شرکت در امتحانات همراه داشتن کارت ورود به جلسه است، آخرین مهلت تهیه کارت ورود به جلسه مهمور به مهر آموزش، روز چهارشنبه مورخ 19 دی ماه می باشد.شایان ذکر است در زمان امتحانات آموزش هیچ گونه مسئولیتی را جهت تایید کارت ورود به جلسه عهده دار نمی شود.