تکمیل ظرفیت بدون آزمون( بر اساس سوابق تحصیلی) آزمون سراسری

طبق اطلاعیه منتشر شده از سازمان سنجش کشور، موسسه آموزش عالی بهاران در رشته های ذیل که پذيرش آن صرفاً براساس سوابق تحصيلي در ازمون سراسري می باشد؛ از تاریخ 10 بهمن  لغايت 15 بهمن ماه دانشجو می پذیرد. 

رشته های موجود در موسسه در مقطع کارشناسی پیوسته:

علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)، علوم و مهندسي محيط زيست، گياه پزشكي، حسابداری، علوم و مهندسي باغباني،مهندسي توليد و ژنتيك گياهي

رشته های موجود در موسسه در مقطع کاردانی ناپیوسته:

تکنولوژی محیط زیست،تکنولوژی مواد غذایی،تکنولوژی گیاهپزشکی- امور زراعی و باغی