اطلاعیه ترم تابستان

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، حداکثر تا تاریخ 20 تیر ماه جهت انتخاب واحد ترم تابستان به واحد آموزش مراجعه نمایند.همچنین شروع کلاس ها از تاریخ 22 تیر ماه می باشد.