تمديد مهلت انتخاب رشته در مرحله تكميل ظرفيت آزمون‌ كارشناسي ارشد ناپيوسته سال‌ 1398

پيرو انتشار اطلاعيه‌ مورخ 98/08/22 بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ داوطلبان‌ شرکت کننده در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398 مي‌رساند، به منظور مساعدت با داوطلباني كه تاكنون موفق به انتخاب رشته در اين مرحله نشده‌اند مقرر گرديد به آنها اجازه داده شود تا پايان روز سه‌شنبه مورخ 98/08/28 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند.

لذا متقاضيان لازم است براساس مندرجات دفترچه‌ راهنماي انتخاب رشته و اطلاعيه مورخ 98/08/22، نسبت به انتخاب كدرشته محل‌هاي مورد علاقه خود حداكثر تا زمان تعيين شده منحصراً از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان اقدام نمايند.

ضمناً داوطلباني كه قبلاً انتخاب رشته نموده‌اند نيز، در صورت تمايل مي‌توانند نسبت به اصلاح و ويرايش اولويت‌هاي انتخابي خود تا تاريخ فوق‌الذكر اقدام كنند.

لازم به توضيح است مهلت انتخاب رشته براي رشته‌هاي مرحله تكميل ظرفيت دانشگاه‌ آزاد اسلامي نيز تا تاريخ 98/08/28 تمديد مي‌گردد لذا داوطلبان لازم است به اطلاعيه‌اي كه در اين خصوص از طريق پايگاه اطلاع‌رساني مركز سنجش و پذيرش آن دانشگاه منتشر مي‌گردد، توجه نمايند.