جشن روز دانشجو و فارغ التحصیلی

به اطلاع دانشجویان متقاضی شرکت در جشن فارغ التحصیلی و روز دانشجو می رساند، جهت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 98/09/14 به واحد آموزش مراجعه نمایند.