اطلاعیه امتحانات

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، امتحانات پایان ترم نیمسال دوم در دهه دوم  مرداد ماه آغاز و تا پایان مرداد ادامه دارد. شایان ذکر است دانشجویان می توانند برنامه امتحانی خود را از ابتدای تیر ماه از طریق پروفایل خود مشاهده نمایند.