اطلاعیه امتحانات

به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند، برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 را می توانید از طریق پروفایل خود مشاهده نمایید. ضمنا همراه داشتن ماسک و دستکش در زمان مراجعه به موسسه و همچنین در بازه امتحانات اجباریست.