اطلاعیه

به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی میرساند، موسسه تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد. شایان ذکر است، از طریق ایمیل های ذیل می توانید با بخش های مختلف در ارتباط باشید:

آموزش

m.maghsoudlou@baharan.ac.ir

مالی mali@baharan.ac.ir
فارغ النحصیلان

ghasemi@baharan.ac.ir