اطلاعیه پرداخت شهریه

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، جهت پرداخت شهریه پس از ورود به پروفایل خود در سایت موسسه، از قسمت مالی مبلغ بدهی خود را مشاهده و سپس از طریق لینک درگاه بانک ملی که در همان بخش مالی دانشجو قابل رویت می باشد  نسبت به پرداخت الکترونیکی شهریه اقدام نمایند.