اطلاعيه

به اطلاع كليه دانشجويان و مراجعين محترم مي رساند،با توجه به همه گيري بيماري كرونا و بمنظور به حداقل رساندن تماس بين افراد خواهشمند است تا اطلاع ثانوي جهت انجام خدمات آموزشي و مالي و فارغ التحصيلي به موسسه مراجعه نفرماييد. درخواست ها و مشكلات خود را از طريق شماره تلفن و ايميل هاي ذيل مطرح و پيگيري فرماييد. از صبوري و آرامش شما در گذر اين بحران كمال تشكر و سپاس را داريم.

آموزش

m.maghsoudlou@baharan.ac.ir

مالی mali@baharan.ac.ir
فارغ النحصیلان

ghasemi@baharan.ac.ir