اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، جهت انجام انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99 از روز دوشنبه مورخ 1399/07/14به موسسه آموزش عالی گلستان مراجعه نمایند.