معاون آموزشی،پژوهشی و دانشجویی

1- مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: الهام اسدپور

تاریخ تولد: 1/7/1358          محل تولد: مشهد                 درجه علمی: استادیار                   محل خدمت: موسسه آموزش عالی بهاران- گرگان

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی – كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي

پست الکترونیک:  e.asadpour@baharan.ac.ir و Assadpour1170@gmail.com               تارنما:  http://baharan.ac.ir/Context/51

شناسه Scopus: 23097344000           اندیس اچ (h-index): 8      تارنمای Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23097344000
اندیس اچ در Google Scholar: 9                                  تارنمای Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=hI4LsOIAAAAJ&hl=en                                                                 

 

 

2- سوابق تحصیلی

 

کارشناسی: علوم و صنایع غذایی – دانشگاه فردوسی مشهد  – سال 1376  تا 1380 (با رتبه­ی 1265 منطقه یک آزمون سراسری).

کارشناسی ارشد: علوم و صنایع غذایی – دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان – سال 1385 تا 1388 (با رتبه­ی26 آزمون سراسری)

 آموزش زبان انگليسي – دانشگاه صنعتي كوئينزلند (استراليا) – سال 1383 تا 1384 (با گريد الف).

عنوان پایان نامه: ارزيابي ويژگي هاي عملكردي آرد حاصل از برخي حبوبات بومي ايران.

دکتری: تکنولوژی مواد غذایی – دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان – از سال 1391 تا 1395 (رتبه 1 گرایش تکنولوژی آزمون دکتری تخصصی).

عنوان پایان نامه: نانوریزپوشانی اسید فولیک با استفاده از نانوامولسیون دوگانه و پوشش دهی چند لایه با بیوپلیمرها  و بررسی پایداری و رهایش آن.