مديریت فرهنگي و اجتماعی

جناب آقای مهندس سید سهیل امیری عقدایی

مدیریت فرهنگی یکی از زیرمجموعه ‏های معاونت دانشجویی و فرهنگی است که با اهداف ایجاد زمینه‏ های رشد و پیشرفت معنوی و فرهنگی، فراهم کردن بسترها و ساختارهای مورد نیاز فعالیت‏ های فرهنگی، تدوین برنامه‏ های فرهنگی متناسب با نیازهای دانشجویان، ایجاد زمینه‏ های توسعه مهندسی فرهنگی موسسه، کمک به تدوین سیاست‏ های کلی فرهنگی موسسه به کمک شورای فرهنگی، حمایت از ایده ‏ها و طرح‏ های فرهنگی دانشجویان و ارائه راهکارهای علمی و عملی در برنامه‏ های متنوع فرهنگی شکل گرفته است.

 

نامسید سهیل    نام خانوادگیامیری عقدایی    

 

 

آدرس پست الکترونیکی : amiri@baharan.ac.ir- amiri516@yahoo.com

سوابق تحصیلی :

آخرین مدرک تحصیلی

شهرستان محل تحصیل

نام دانشگاه

تاریخ شروع تحصیل

تاریخ فراغت از تحصیل

کارشناسی ارشد

گرگان

علوم کشاورزی گرگان

1387

1389

 

 

 

 1. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

استخراج بتاگلوکان از جو بدون پوشینه و استفاده از آن در فرمولاسیون سس مایونز

استاد راهنما: دکتر مهران اعلمی

اساتید مشاور: دکتر سید مهدی جعفری و دکتر علیرضا صادقی ماهونک

سوابق علمی و پژوهشی

 1. مقالات علمی پژوهشی منتشر شده
 • ویژگی های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیک بتاگلوکان استخراج شده از جو بدون پوشینه :  سید سهیل امیری عقدایی، مهران اعلمی،  سید مهدی جعفری، علیرضا صادقی ماهونک. مجله پژوهش های علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد.
 • بررسی تأثیر هیدروکلوئید دانه اسفرزه بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست کم چرب : سید سهیل امیری عقدایی، مهران اعلمی، راحیل رضایی. مجله پژوهش های علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد.
 • تأثیر موسیلاژ دانه ریحان بر ویژگی های رئولوژیکی و پایداری دوغ. سید سهیل امیری، مهران اعلمی، مجله فناوری غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار.
 • امکان سنجی قابلیت استفاده از صمغ کتیرا و مالتودکسترین به عنوان مقلد چربی درسس مایونز. سید سهیل امیری عقدایی، مهران اعلمی، راحیل رضایی. مجله الکترونیک فرآوری و نگهداری مواد غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 

 • تاثیر استفاده از کتیرا به عنوان جایگزین چربی بر خواص حسی، بافت و ویژگیهای رئولوژیکی سس مایونز کم چرب. سید سهیل امیری عقدایی، مهران اعلمی، امیر دارایی گرمه خانی. مجله پژوهش های علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد.
 • تأثیر موسیلاژ دانه های ریحان و اسفرزه بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی بستنی نرم.  سید سهیل امیری عقدایی، مهران اعلمی، راحیل رضایی، مهسا دادپور، مرتضی خمیری
 • بررسی ویژگی های بافتی و رئولوژیک ماست حاوی موسیلاژ دانه ریحان: سید سهیل امیری عقدایی، مهران اعلمی، مرتضی خمیری، راحیل رضایی.
 •  بررسی ویژگی های رئولوژیکی و بافتی سس مایونز رژیمی و فراسودمند تولید شده با استفاده از بتاگلوکان جو  بدون پوشینه : سید سهیل امیری عقدایی، مهران اعلمی،  سید مهدی جعفری، علیرضا صادقی ماهونک. مجله پژوهش های صنایع غذایی، دانشگاه تبریز.
 • بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی کنسانتره پروتئینی سبوس برنج ایرانی : علی اکبر کشاورز هدایتی، مهران اعلمی، علی معتمدزادگان، یحیی مقصودلو، محمد قربانی و سید سهیل امیری عقدایی.
 • بررسی آلودگی شیر استان های اصفهان و یزد به آفلاتوکسین M1. امير دارائي گرمه‌خاني، حميد ضيغميان، محسن راستي اردکاني، رضا سرهنگ‌پور کفرانی و سید سهیل امیری.
 • بررسی تأثیر موسیلاژ دانه ریحان به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های رئولوژیکی، بافتی و حسی سس مایونز کم چرب. سعیده عربشاهی دولو، مهران اعلمی، سید سهیل امیری عقدایی.
 • تولید سس مایونز کم کلسترول با استفاده از صمغ زانتان. محبوبه حیدری، مهران اعلمی، مهدی کاشانی نژاد، سید سهیل امیری عقدایی.
 • Application of fleawort seeds (Plantago ovate L.) mucilage as a fat mimetic in mayonnaise. Amiri Aghdaei, S.S., Aalami, M. babaei, s. and Ranjbar, A.
 • Evalution of engineering charactristics of Iranian almond cultivars. Ghaderi Ghahfarrokhi, M., Sadeghi Mahoonak, A.R1. Rezaee Comasi, R., Amiri Aghdaei, S.S., Alami, M.
 • Investigation of several Engineering Properties of pomegranate seeds affected by moisture content. Daraei, A., Amiri Aghdaei, S.S.
 • A mixture design approach to optimizing low cholesterol mayonnaise formulation prepared with wheat germ protein isolate: Mahshid Rahbari & Mehran Aalami & Mahdi Kashaninejad & Yahya Maghsoudlou & Seid Soheil Amiri Aghdaei

 

 1. مقالات علمی پژوهشی منتشر نشده
 • بررسی تأثیر عصاره رازک بر ویژگی های بافتی، میکروبی و حسی توت فرنگی تازه. امیر دارایی گرمه خانی، مهران اعلمی، سید سهیل امیری عقدایی ، مهسا داد پور.
 • بهینه سازی فرآیند تولید سس مایونز کم کلسترول با استفاده از روش مخلوط هندسی سادک. سید سهیل امیری عقدایی، مهران اعلمی، محمد رضا ساری، سیما تاجیک.
 • بررسی برخی ویژگی های سس مایونز کم چرب حاوی بتاگلوکان در طول دوره نگهداری. : سید سهیل امیری عقدایی، مهران اعلمی،  سید مهدی جعفری، علیرضا صادقی ماهونک.
 • بررسی تأثیر صمغ زدو بر ویژگی های رئولوژیکی سس مایونز کم چرب. محسن سبحانعلی، حبیب اله میرزایی، سید سهیل امیری عقدایی.
 • ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی، حسی و رئولوژیکی سس مایونز کم چرب بر پایه لبنیات. امین رنگریز، سید علی مرتضوی، مرتضی خمیری، سید سهیل امیری عقدایی.
 • بهینه سازی فرمولاسیون سس کم کالری بر پایه لبنیات با استفاده از طرح آماری مخلوط. امین رنگریز، سید علی مرتضوی، مرتضی خمیری، سید سهیل امیری عقدایی.
 • بررسی تأثیر اختلاط آرد های مختلف بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی نوعی شیرینی ترکمنی (بیشمه). سید سهیل امیری عقدایی، مرتضی خمیری.
 1. مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد:
 • تولید سس مایونز کم کالری بر پایه لبنیات با استفاده از طرح آماری مخلوط. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار).
 • استفاده از ایزوله پروتئین سویا و کنسانتره پروتئین آب پنیر در سس مایونز. (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان).
 • استفاده از صمغ زدو به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های فیزیکوشیمیای، رئولوژیکی و حسی سس مایونز کم چربی (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر).
 1. مقالات ارائه شده در همایش غذا و بیوتکنولوژی کرمانشاه 1388 با عناوین :
 • بتاگلوکان میکروبی، ترکیبی غذادارو، تقویت کننده سیستم ایمنی و ضد سرطان : سید سهیل امیری عقدایی، راحیل رضایی، مهران اعلمی .
 • کاربرد آنزیم های پکتولیتیک میکروبی (بیوآنزیم) در صنایع غذایی : سید سهیل امیری عقدایی، راحیل رضایی، مرتضی خمیری .
 • تاناز میکروبی، آنزیمی منحصر به فرد و کاربردی در صنایع غذایی : راحیل رضایی، سید سهیل امیری عقدایی، مرتضی خمیری .
 • آنزیم ترانش گلوتامیناز میکروبی و کاربرد آن در صنایع غذایی : کیانا پورمحمدی، مهران اعلمی، سید سهیل امیری عقدایی.
 1. مقالات ارائه شده در سومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند و غذا دارو (مرداد ماه 1389) با عناوین :
 • بتاگلوکان اعجاز طبیعت : سید سهیل امیری عقدایی، مهران اعلمی، کیانا پورمحمدی.
 • برنج قرمز، غذایی فراسودمند و دارویی جدید جهت کاهش چربی و کلسترول خون: سید سهیل امیری عقدایی، مهران اعلمی.
 • استفاده از خواص درمانی عصاره گیاهان دارویی در تولید نوشیدنی های غیرالکلی فراویژه : سعید بابایی ، محمدرضا ساری، سید سهیل امیری عقدایی، یحیی مقصودلو.
 • سبوس برنج، غنی از فیبرهای رژیمی، به عنوان ترکیبی فراسودمند و موثر در کاهش کلسترول خون: علی اکبر کشاورز هدایتی، مهران اعلمی، سید سهیل امیری عقدایی.
 1. مقالات پذیرفته شده در نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی با عناوین :
 • بتاگلوکان غلات، معرفی و کاربردهای آن در فرآورده های غذایی: سید سهیل امیری عقدایی، مهران اعلمی، علیرضا صادقی ماهونک، سید مهدی جعفری.
 • تأثیر استفاده از صمغ دانه های اسفرزه و ریحان به عنوان جایگزین صمغ ثعلب بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی: سید سهیل امیری عقدایی، راحیل رضایی، مهسا داد پور، مهران اعلمی، مرتضی خمیری.
 1. مقالات ارائه شده در همایش کشوری اکریل امید و چالش های آن در صنعت غذا (خرداد 1389) با عناوین :
 • اثرات متقابل زمان تخمیر و افزودن آسپارژین و گلیسین بر محتوای اکریل آمید در نان تخمیری: محمد رضا ساری، مهران اعلمی، سید سهیل امیری عقدایی.
 • تأثیر دمای پوسته سخت سطحی و میزان آب بر تشکیل آکریل آمید در طول پخت نان سفید: محمد رضا ساری، مهران اعلمی، سید سهیل امیری عقدایی.
 1. مقالات ارائه شده در همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی (مهرماه 1389) با عناوین:
 • بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی بتاگلوکان استخراج شده از جو بدون پوشینه :  سید سهیل امیری عقدایی، مهران اعلمی،  سید مهدی جعفری، علیرضا صادقی ماهونک.
 •  بررسی ویژگی های رئولوژیک فیبر بتاگلوکان حاصل از جو بدون پوشینه جهت استفاده در فرمولاسیون مواد غذایی: :  سید سهیل امیری عقدایی، مهران اعلمی،  سید مهدی جعفری، علیرضا صادقی ماهونک.
 1. مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان
 • استفاده از فیلم های ضد میکروبی، روشی نوظهور جهت افزایش عمر نگهداری فرآورده های کشاورزی. محمد رضا ساری، سیدسهیل امیری عقدایی، سعید بابایی، مهران اعلمی.
 • تکنولوژی بسته بندی فعال در مواد غذایی. سعید بابایی، محمد رضا ساری، سیدسهیل امیری عقدایی، مهران اعلمی.
 1. کتاب های چاپ شده و  در دست ترجمه و گردآوری
 • کاربرد لایه های زیستی در محیط فرآوری مواد غذایی. مترجمان : دکترحبیب اله میرزایی، مهندس آتنا دهقان، مهندس راحیل رضایی، مهندس سید سهیل امیری عقدایی. انتشارات دانشگاه امام حسین. (چاپ شده)
 • صنایع گوشت و شیلات  تدوین : سید سهیل امیری عقدایی
 • شیمی و تکنولوژی تولید قند گردآوری و ترجمه : سید سهیل امیری عقدایی
 • شیمی و تکنولوژی نوشابه ها و آبمیوه ها.
 • شیمی و تکنولوژی شیر و فرآورده های آن .
 • ارزیابی حسی مواد غذایی.
 1. مشارکت درطرح های تحقیقاتی
 • استفاده از موسیلاژ دانه ریحان به عنوان جایگزین چربی در فرمولاسیون سس مایونز(همکار).
 • استفاده از پروتئین جوانه گندم در فرآورده های آردی(همکار).
 • تولید سس مایونز کم کلسترول با استفاده از صمغ کتیرا و پودر آب پنیر(مجری طرح)

*سوابق اجرایی

 1. عضو دبیرخانه برگزاری اولین همایش فرا ملی بسته بندی و توزیع مواد غذایی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 2. کارشناس امور فرهنگی موسسه آموزش عالی بهاران (به مدت 5 سال از خرداد سال 90 الی آبان 95)
 3. معاون مدیر گروه علوم و صنایع غذایی موسسه آموزش عالی بهاران 11/06/92 الی 11/12/92.
 4. مدیر گروه علوم و صنایع غذایی موسسه آموزش عالی بهاران (11/12/92 تاکنون ادامه دارد).
 5. عضو کمیته برگزاری دهه فجر دانشگاه های استان گلستان سال 92.
 6. دبیر اجرایی جشن فارغ التحصیلی موسسه آموزش عالی بهاران سال 92، 93 .
 7. عضو کمیته اجرایی کنگره فراملی علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سال 90.
 8. عضو بسیج اساتید استان گلستان.
 9. عضو کمیته داوران نشریه فرآوری و نگهداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 10. عضو کمیته داوران پارک علم و فناوری استان گلستان.
 11. سرپرست تیم فوتسال دانشجویان موسسه آموزش عالی بهاران در مسابقات جام شهدای دانشمند هسته ای سال 92.
 12. معاون دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی بهاران (ادامه دارد).

*سوابق تدریس

 1. تدریس واحد عملی درس خواص بیوفیزیکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نیمسال اول 89 .
 2. تدریس دروس اصول پایه مهندسی، صنایع فرآورده های گوشتی، تأسیسات و تجهیزات کارخانه؛ اصول نگهداری محصولات کشاورزی؛ ویژگی های فیزیکی مواد غذایی و صنایع قند در موسسه آموزشی عالی بهاران در سال های 90 ، 91 و 92.

شرح وظایف :

انجام تشریفات مربوط به اعطای وام مسکن وسایر تسهیلات اعتباری،مالی ورفاهی به اعضاء هیات علمی وکارکنان باتوجه به آئین نامه مربوط

پرداخت تسهیلات اعتباری جهت تامین یا قسمتی از شهریه دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی

اعطای تسهیلات اعتباری به دنشجویان در سایر موارد ضروری

اعطای کمک هزینه  تحصیلی به دانشجویان با شرایط مناسب

اعطای تسهیلات اعتباری برای ازدواج دانشجویانی که در ضمن تحصیل ازدواج می کنند

دریافت تسهیلات مختلف از منابع مختلف وبرنامه ریزی در جهت انجام سرمایه گذاری های لازم به منظورتوسعه و افزایش امکانات مالی موسسه

برقراری ارتباط مستمر با مدیریت امور مالی دانشگاه به منظور تسهیل وتسریع درزمینه واگذاری تسهیلات به افرادواجد  شرایط

تهیه گزارش های ادواری و موردی از مراحل پیشرفت فعالیت ها در زمینه تعداد وامها یا تسهیلات اعطاءشده،منابع مالی اخذ شده با ذکر منبع وشرایط دریافت آن برای مقام ما فوق

ارائه آموزش های عملی وضمن خدمت به کارکنان تحت سرپرستی وتقسیم وارجاع وکار بین آنان

ایجاد هماهنگی با واحدهای دانشگاهی ودفاتر ذیربط در سازمان مرکزی ،،به منظورتسریع در اعطای انواع کمک ها وتسهیلات به افراد واجد شرایط

انجام امور مربوط به بیمه مکمل اعضاء هیات علمی وکارکنان دانشگاه

انجام امور مربوط به بیمه حوادث دانشجویان دانشگاه

اداره امور مربوط به صندوق بیمه بیکاری کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی

انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص وارجاع مقام مافوق