امکانات دانشگاه

. این موسسه آموزش عالی در یک فضای مناسب آموزشی از طریق کنکور سراسری آمادگی پذیرش دانشجو میباشد .

. این موسسه آموزش عالی در ارتباط با رشته های ذیل با کشت و صنعت گیاهان دارویی، سایر آزمایشگاه های مرتبط و دانشگاه های سراسر کشور همکاری نزدیک و مستمر دارد.

. پذیرش دانشجو در رشته های تکنولوژی محیط زیست (کد رشته: 8357)، تکنولوژی مواد غذایی( کدرشته: 8358) ، علمی- کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی ( کد رشته: 8359) ، کارشناسی نا پیوسته علمی کاربردی بازیافت ، کارشناسی نا پیوسته علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر از بین داوطلبان گروه آزمایشی ((3و2و1)) صورت می گردد.

. رعایت شئونات اسلامی و پوشش مناسب طبق ضوابط تعیین شده برای کلیه دانشجویان الزامی می باشد .

. دانشجو موظف است کلیه مقررات و آیین نامه های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و این موسسه را رعایت نماید.

. دانشجویان از کمک هزینه تحصیلی و وام های دانشجویی طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده خواهند نمود.

. دانشجویان استعداد های درخشان و ممتاز موسسه از طریق سازمان سنجش به مقاطع بالاتر معرفی خواهند شد.

.موسسه به منظور کیفیت و ارتقاء سطح علمی دانشجویان با پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهش های صنعتی کشور و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تفاهم نامه ای به امضاء رسانده است.

. دانشجویان ممتاز و برتر براساس ضوابط موسسه از تهسیلات پیش بینی شده برخوردار میشوند.

. دانشجویان یک نوبت غذای گرم مهیا خواهد شد.

. به دانشجویانی که در پایان تحصیلات موفق به پذیرش در مقطع بالاتر شوند جوایز ویژه ای اعطا میگردد.