جشن دانش آموختگان موسسه آموزش عالی بهاران

جشن دانش آموختگان موسسه آموزش عالی بهاران در روز پنج شنبه مورخ 92/12/1  در سالن اجتماعات بانک ملی سرپرستی استان گلستان برگزار شد.